Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van De Technische School en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. De Technische School heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. De Technische School staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Technische School aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. De Technische School wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De Technische School garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. De Technische School, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de De Technische School internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van De Technische School. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Technische School, de inhoud van de internetsite van De Technische School over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van De Technische School en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie?

Bij de Technische School vind je verschillende bedrijven, kun je lunchen en dineren, bedrijfsruimte huren, vergaderen en/of wonen. Wilt je meer weten over de mogelijkheden voor jou bij de Technische School? Neem dan contact met ons op.

Contactinformatie